Jawa 50

Před šedesáti lety navždy odešel
Ing. Dr. techn. h. c. František Janeček

Je tomu již 60 let, co nás navždy opustil Ing. Dr. techn. h. c. František Janeček. Stalo se tak ve středu 4. června 1941 v 7.46 hodin ráno. Zajistil život tisícům lidí a sám jej ztratil. Život v podniku ustává na dvě minuty. Hlavy se sklánějí a prací ztvrdlé ruce se spínají. Dvě minuty ticha k uctění památky živitele. Černý prapor zvolna stoupá na žerdi nad továrními budovami. František Janeček však zůstává trvale zapsán v dějinách českého a evropského technického tvoření, budování průmyslu a motorismu.

Jeho život byl z vyšší vůle zasazen do rušného přelomu tří historických epoch evropských dějin, do doby nabité nejen prudkým politickým a sociálním vývojem, ale i vývojem techniky jako takové. Dobře vyciťuje nástup století elektřiny, zahajuje svou mladou, průbojnou cestu do světa jako inženýr a vynálezce v oboru elektrotechniky. O tři desetiletí později vítá - včas připraven - vítěznou cestu motorisace v Evropě. Je povolán státi se zakladatelem českého motocyklového průmyslu. Rozmachu jeho tvořivého ducha byly hranice domova vždy příliš úzké, i když to byly zprvu hranice velkého Rakousko-Uherska. Byl velkým Evropanem, jehož evropanství vyrostlo z hluboce procítěného, vlasteneckého češství. A proto cítíme přímo jako povinnost zasaditi si jeho tvorbu do rámce evropského vývoje. Uvidíme, jak právě tím, že Ing. Dr. h. c. F. Janeček měřil svou činnost měřítkem evropským, nejlépe posloužil svému národu.
Když v roce 1929 zakládal Ing. Dr. h. c. F. Janeček výrobu motocyklů, byla situace světového motocyklismu před neutěšenými vyhlídkami. Jawa se rodila v temnu černých mračen blížící se hospodářské krize a v překážkovém poli nepochopení.
Tehdejší vládní režimy po celé Evropě jaksi zavíraly oči před hospodářským, branným a výchovným významem motorismu. Nepoučená široká veřejnost se zejména k motocyklismu chovala dosti nepřívětivě. Nejvýše stál tehdy motocyklismus v Anglii, ale to byl jen chudnoucí odkaz lepší minulosti. Fašistická Itálie ukazovala nové cesty a výkony, jež naznačovaly, že Anglii roste výborná konkurence.
V Československu spočívala tíže průkopnického boje o rozvoj motocyklismu jen na soukromé iniciativě, bez podpory státu. Řekněme přímo, že hlavně na osobě zakladatele novodobého českého motocyklového průmyslu, Ing. Dr. F. Janečka. Jako světlý bod zaznamenaly k tomu dějiny nadšení a obětavost úzkého kruhu novinářů, činovníků klubů a širokého kruhu jezdců. Dr. F. Janeček byl první, kdo se ujal výchovného a propagačního díla, vysílal Jawu reprezentovat českou práci na světovém kolbišti. V šestidenních soutěžích vídali jsme teamy jiných zemí se stroji různých továren a s pomocnou organizací vykonávanou jako věc státu a národů. S nimi soutěžily teamy továrny Jawa, odkázané jen na sebe a zčásti na amatérský, obětavý doprovod několika nadšenců.
Když měříme pod tímto zorným úhlem výsledky díla Ing. Dr. h. c. Františka Janečka, vidíme jeho výkony v pravé velikosti. A zároveň i výkony jezdců a všech spolupracovníků jím vychovaných a inspirovaných. Rozmach továrny, mezinárodní sportovní úspěchy a technickou výši výrobků, to všechno vyrostlé z vlastní Janečkovy tvůrčí síly, na nepříznivé půdě, v letech hospodářské krize, bez vnější podpory a vzpruhy. Překážek doma se nezalekl, nikdy si z hranic republiky nedělal čínskou zeď, za níž by český motocyklismus vedl skleníkový život. Přijímal ochotně podněty odevšad, porovnával svou práci a své motocykly se vším nejvyšším. Dr. Janeček otevřel rozvoji své značky Jawa okna do Evropy, do níž se rozjel již jako 23 letý inženýr s tak pronikavým úspěchem. Jen tak se mohla stát Jawa tím, čím byla za první republiky.
Tím, že byl velkým Evropanem, byl Ing. Dr. techn. h. c. František Janeček velkým synem svého národa. Tak vidí historie tohoto vzácného muže, o jehož lásce k rodné hroudě českého venkova věděli nejlépe ti, kdo znali jeho soukromí.

Pátek 6. června 1941

„S těžkým srdcem, jež je naplněno hlubokým zármutkem, přicházím, abych splnil svou poslední povinnost vůči našemu panu doktorovi - abych se s ním rozloučil navždy...“


Těmito slovy začal svůj projev nad rakví Dr. Jaroslav Frei, vedoucí ředitel podniků Ing. F. Janeček. Před ním promluvil farář církve Českobratrské Jerie, šéfredaktor Vilém Heinz a ústřední ředitel Elektráren hl. města Prahy Ing. Václav Běšínský.
Obřad začal po 17. hodině, když se před tím přišli sklonit lidé všech vrstev národa, osobní přátelé, oficiální osobnosti, prostí dělníci, ženy, jež chtěli mlčky ukázat svým dětem velikého člověka, představitelé průmyslu, technici, vědci a zase prostí zřízenci - lidé. Jejich tichý a pohnutý průvod šel tudy od 10 hodiny dopolední, kdy nad rakví bděla čestná stráž vedoucích úředníků Zbrojovky Ing. F. Janečka Pražských elektrických podniků.
Při smutečním obřadu stáli u rakve dělníci a úředníci Zbrojovky Ing. F. Janeček a Pražských elektrických podniků, motocykloví závodníci, zástupci lesních správ ze Solnice a Padolu. Celým prostorem obřadní síně, naplněné do posledního místa smutečními hosty, celým prostranstvím před krematoriem, jež zaujali ti, kdo se již nevešli dovnitř, chvěla se myšlenka, neuvěřitelná, myšlenka všech, kdo tu byli, i těch, kdo sem jen z dálky upínali své mysli: loučíme se s Ing. Dr. Janečkem navždy!
„Inženýr Janeček dal úžasnou prací a rytířským charakterem české technické práci slavný zvuk a sobě věčnou nehynoucí paměť.“ Tak ukončil projev šéfredaktor Vilém Heinz. Té nehynoucí paměti jsme povinni opakovati v hlavních rysech alespoň dva projevy mužů, kteří byli nejvíce povoláni promluvit k odcházejícímu Ing. Dr. Janečkovi za celý náš národ...... dokončení naleznete v Motor Journalu číslo 10.

Zdroj: http://www.motorjournal.cz/

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one