Jawa 50

Přehled a funkce karburátorů

    Karburátory malých motocyklů do objemu 50cm3 (pionýr) pracují s mechanickým bržděním paliva.

Skládá se z plovákové komory, plováku, trysek, rozprašovače, směšovací komory a šoupátka. Plovák uzavírá jehlou přívod paliva. Start se usnadní přivřením vzduchové přívěry (Jawa 555, 05) na čističi vzduchu, než hladina v plovákové komoře dosáhne potřebné výše v rozprašovači. Pod spodní hranou čela šoupátka zůstává dostatečná mezera i při zavřené poloze. Pro regulaci otáček i výkonu má šoupatko. Jeho přivřením se v nižších otáčkách dobře rozpráší palivo, při vysokých otáčkách je zajištěno dobré plnění motoru. Aby při malém otevření šoupátka nebyla směs příliš bohatá je v šoupátku zavěšena jehla, která zasahuje svým koncem do rozprašovací trubičky a zajišťuje automatickou regulaci směšovacích poměrů v závislosti na otevření šoupátka. Do rozprašovací trubičky je přiveden filtrovaný vzduch zvláštním kanálem = do hlavního kanálu karburátoru se strhuje směs paliva se vzduchem. Karburátor nemá chod naprázdno. Potřebné množství paliva odebírá z hlavního okruhu, potřebný vzduch jde při doraženém šoupátku malým konstantním výřezem na čele šoupátka.

Šoupátkové karburátory Jikov funguji takto:
    Při šoupátku otevřeném od spodního dorazu do zhruba 1/4 až 1/3 se směs tvoří tímto způsobem. Pomocný vzduch se nasává menším vzdušníkem na zadním hrdle a ústí do směšovací komůrky volnoběhu do které je benzin přiváděn volnoběžnou tryskou. Odtud je vzniklá emulze vedena kanálkem o průměru asi 0,4 mm pod hranu šoupátka nebo až za ni směrem k motoru a zde se mísí s prakticky čistým vzduchem, který prochází pod šoupátkem, protože tryska nebo spíše sedlo jehly je uzavřeno jehlou a pokud není, v prostoru jehly je tak malý podtlak, že nestačí k nasátí směsi zpod jehly. Při šoupátku otevřeném od 1/4 až 1/3 do 2/3 až 3/4 klesne podtlak za šoupátkem a emulze z kanálku volnoběhu přestává byt nasávána, současně stoupne podtlak v oblasti jehly a emulze je vysávána kolem jehly. Pomocný vzduch je nasáván větším vzdušníkem na zadním hrdle a vstupuje do tzv. emulzní trubice kde se mísí s benzínem, který přitéká hlavni tryskou, množství emulze které vstupuje do difuzoru je řízeno kuželovou částí jehly a zde se mísí s hlavním proudem vzduchu.

V poslední části zdvihu šoupátka se průřez mezery zvětši tak, že průtok emulze ji není omezován a množství emulze (a tím i benzinu) je určeno velikosti hlavni trysky a vzdušníku.


Karburátor: (JIKOV) Typ motocyklu: Velikost hlavní trysky: Velikost volnoběžné trysky:
2912 M Jawa 550 ? -
2914H, 2914 HZ Jawa 555 65 -
2915 PS Jawa 05 60 40
2917 PSB Jawa 20, 21, 23 68 - 70 38
2912 N-12 Jawetta Standard 66 -
2913 N-12 Jawetta Sport 69 -
2912 s čističem, Ø 35 Stadion S11 ? -
2912 s čističem, Ø 35 Stadion S22 ? -


Vysvětlivky značení karburátorů JIKOV:

1. První dvojčíslí označuje karburátor šoupátkový
2. Následující dvojčíslí označuje průměr sacího hrdla
H - přívod paliva shora hadičkou
Z - speciální provedení přívodu paliva
M - provedení monoblok
S - nová řada opatřená sytičem
SB - odpovídájíci řade S, avšak bez sytiče
P - připojení na motor přírubou
Ne 6. květen 2007, 19:34:55 GMT+2
Furiaan
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one